null

BIOPLYNOVÉ STANICE

Spoločnosť ENVIVIA, s.r.o. sa dlhodobo zaoberá hľadaním originálnych riešení v oblasti rastlinnej výroby a prevádzkovania bioplynových staníc. Našim cieľom je vyvíjať postupy a ponúkať prípravky, ktoré našim klientom prinášajú zvýšenie výnosov z investovaných prostriedkov a zlepšenie ekonomiky prevádzky.

V oblasti zlepšenia ekonomiky prevádzky bioplynových staníc si uvedomujeme náročnosť problematiky a citlivosť jednotlivých zložiek procesu. Dobrá ekonomika nie je náhoda. Cesta od prípravy pôdy po fakturáciu za energiu je dlhá. Preto máme reálnu šancu zasiahnuť do procesu premeny slnečnej energie (zdroj syntéz v rastline) na elektrickú energiu efektívne na viacerých úrovniach. Je nevyhnutné v priestore medzi pôdu a elektromer umiestniť zdravý rozum, nehrať s ekonomikou kocky, veď máme reálnu možnosť pomôcť si systematickou prácou na výsledku.

V zmysle uceleného poradenského programu Vám spoločnosť ENVIVIA, s.r.o. ponúka laboratórne analýzy procesov relevantných pri prevádzkovaní bioplynovej stanice. Poznanie aktuálneho stavu pochodov v bioplynovej stanici otvára priestor pre jej udržateľné a ekonomické prevádzkovanie, ale aj pre optimalizáciu prebiehajúcich procesov.

Spoločnosť ENVIVIA Vám ponúka odborné, pravidelné a rýchle prevedenie analytických skúšok.

  1. Ako jedna z mála spoločností pôsobiacich na trhu Vám zabezpečíme transport odobratej vzorky z bioplynovej stanice v suchom ľade pri teplote – 80oC pre zebezpečenie, čo najmenšej degradovateľnosti analytov.
  2. Naši odborní pracovníci prevádzajú analýzu vzorky ešte v deň odberu, pre zabezpečenie rýchlych a správnych výsledkov analýzy.
  3. Analýzy sú vykonávané v našich vlastných laboratóriách podľa najnovších poznatkov.
  4. Podľa rozsahu analýzy sme schopní poskytnúť zákazníkovi prvé informácie už do 24 hodín od odberu vzorky.
  5. Na základe výsledkov analýzy vypracujeme odborný výklad.