Prípravok ENVIFYT Profi je kvapalné organominerálne hnojivo určené k aplikácii na list. Je výnimočné vysokým podielom zložiek základnej výživy ako draslík a fosfor. Tiež dusík a mikroelementy. Mikroelementy sú vo forme ľahko prístupnej pre rastliny. Okrem toho obsahuje toto hnojivo stmulačné látky endogénneho charakteru v účinnej koncentrácii. Prípravok obsahuje tiež humínové kyseliny.
ENVIFYT Profi je určený predovšetkým pre plodiny náročné na draslík a fosfor, do podmienok, kde sú tieto prvky pre rastlinu nedostupné alebo nedostatkové najmä počas klimatického stresu.

Rozsah a spôsob použitia:

Prípravok ENVIFYT Profi je účinný ako listové hnojivo v aplikačnom množstve 1 – 3 l/ha, obvykle s pridaním do 200 – 300 litrov vody podľa hustoty ošetrovanej listovej plochy. Hnojenie je možno opakovať po 14 dňoch a celkovo je možné aplikovať hnojivo 2 – 4 krát.

Hnojivo je miešateľné so štandardne používanými prípravkami (herbicídy, fungicídy, insekticídy), čo poskytuje vysoký užívateľský komfort pri ošetrení v jednotlivých agrotechnických termínoch.

Odporúčané prípady aplikácie prípravku ENVIFYT Profi:

Neskoršie rastové fázy v kombinácii s:

  • nižšími hodnotami základných živín v pôde
  • nedostatkom zrážok, nedostatočné čerpanie základných živín z pôdy
  • prebytkom zrážok v jarnom období spojený so splavením živín
  • atakom pliesní a škodcov

Primárna výživa:
Dusík min. 9,0 hmot. %
Fosfor min. 8,0 hmot. % vyjadrený ako P2O5
Draslík min. 9,0 hmot. % vyjadrený ako K2O

Sekundárna výživa:
Síra min. 2,0 hmot. % síry vyjadrenej ako So3
Bór min. 0,35 hmot. %

Mikroživiny:
Oxid vápenatý min. 0,10 hmot. % vo forme EDTA
Železo min. 0,09 hmot. % vo forme EDTA
Meď min. 0,02 hmot. % forme EDTA
Mangán min. 0,02 hmot. % vo forme EDTA
Zinok min. 0,01 hmot. % vo forme EDTA

null

Balenie: 10l, 100l