Prípravok ENVIFYT Superkoncentrat je najuniverzálnejším kvapalným hnojivom z našej produktovej rady. Je možné použiť ho vo všetkých rastových fázach a na všetky kultúrne plodiny. Vyznačuje sa vyváženým pomerom zložiek výživy rastlín. Mikroelementy sú v chelaticky viazanej forme, ľahko prístupné pre rastliny. Okrem toho obsahuje stimulačné látky endogénneho charakteru v účinnej koncentrácii. Prípravok obsahuje tiež humínové kyseliny. Po aplikácii v počiatočných fázach vegetácie je účinok prípravku charakterizovaný vitálnym rastom ošetrených porastov. Rastliny sú mohutnejšie oproti kontrole, listy sú veľké a majú sýto zelenú farbu. Pri včasnej a správnej aplikácii sa dosahuje nadpriemerná úroda. Výrazne priaznivý účinok bol zaznamenaný obzvlášť u obilnín, olejnín, zemiakov, zeleniny, hlúbovín a vínnej révy.

Rozsah a spôsob použitia:

Prípravok ENVIFYT Superkoncentrát je účinný ako listové hnojivo v aplikačnom množstve 3 – 4 l/ha, obvykle s pridaním do 200 – 300 litrov vody podľa veľkosti ošetrovanej listovej plochy. Hnojenie je možno opakovať po 14 dňoch a celkovo je možné aplikovať hnojivo 2 – 4 krát. Je miešateľné so štandardne používanými prípravkami (herbicídy, fungicídy, insekticídy), čo poskytuje vysoký užívateľský komfort pri ošetrení v jednotlivých agrotechnických termínoch.

Odporúčané prípady aplikácie prípravku ENVIFYT Superkoncentrát:
  • nižšie hodnoty základných živín v pôde
  • nedostatok zrážok, nedostatočné čerpanie živín z pôdy
  • prebytok zrážok v jarnom období spojený so splavením živín
  • atak pliesní a škodcov
  • nedostatok organického hnojenia a pozberových zbytkov

Primárna výživa:
Dusík min. 16,0 hmot. % z toho 8 % vo forme močovinového dusíka
Fosfor min. 1,5 hmot. % vyjadrený ako P2O5
Draslík min. 2,0 hmot. % vyjadrený ako K2O

Sekundárna výživa:
Síra min. 1,5 hmot. % síry vyjadrenej ako So3

Mikroživiny:
Bór min. 0,15 hmot. % vo forme rozpustného B
Železo min. 0,05 hmot. % Fe vo forme EDTA
Meď min. 0,02 hmot. % Cu vo forme EDTA
Mangán min. 0,02 hmot. % Mn vo forme EDTA

null

Balenie: 10l, 100l