Prípravok je vysokoúčinným hnojivom podporujúcim predovšetkým rast koreňového systému rastlín. Používa sa ako zložka postrekov najmä v počiatočných štádiách rastu kultúrnych plodín. Priaznivo ovplyvňuje bilanciu živín v tele rastliny. Obsahuje dusík vo forme aminokyselín, ktoré na bunkovej úrovni pôsobia ako katalyzátor látkovej výmeny a sú pre rastlinu biologicky prístupné. Prípravok obsahuje aj kovy vo forme efektívne využiteľných aminokyselinových ligandov. Koncentračné pomery jednotlivých zložiek harmonizujú s možnosťami povrchu listov prijímať účinné zložky tak, aby si nekonkurovali a mali vysokú mieru podpory pre biologické procesy prebiehajúce v rastline.

Prípravok ENVISTART je povolený pre použitie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Prípravok obsahuje humínové kyseliny a stopové množstvo stimulačných látok, ktoré stimulujú rastlinu v rôznych fázach rastu. Dusík je v prípravku prítomný vo forme aminokyselín, ktorá je pre rastlinu najprístupnejšia.

Rozsah a spôsob použitia:

Prípravok ENVISTART je účinný ako listový postrek v aplikačnom množstve 1,0 – 1 l/ha a 0,25 – 0,35 % roztoku (štandardne 0,8 – 1,0 l prípravku do 300 litrov vody).

ENVISTART plní funkcie:
  • stimulácia porastov
  • doplnenie zložiek výživy
  • zakoreňovací účinok
  • regenerácia porastov po poškodení (po zime, suchu, rozdieloch teplôt, nadmerných zrážkach)
  • zvýšenie odolnosti porastov proti stresu po aplikácii pesticídov

Je určený predovšetkým do postrekov všetkých kultúrnych rastlín, najmä obilnín, okopanín, olejnín, kde je vďaka hustote porastov maximalizovaný jeho účinok. Pomáha rastline budovať silný koreňový systém od počiatočných štádií rastu.

Dusík 4,00 %
Humát draselný 6,00 %
Bór0,03 %
Meď0,20 %
Železo0,30 %
Mangán0,20 %
Zinok0,02 %
null

Balenie: 10l, 100l