PROVEO star je kvapalné listové hnojivo novej generácie s unikátnou kombináciou kofaktorov metabolizmu rastlín na báze esenciálnych aminokyselín a biopolymérov. Stimuluje metabolizáciu fosforu a dusíka rastlinou aj za ťažkých klimatických podmienok, kedy je príjem živín rastlinou a ich spracovanie v listoch utlmené. Vytvára väčší rozdiel elektrochemických potenciálov v biochemicky aktívnych častiach rastliny, výrazne zvyšuje príjem živín z pôdy a stimuluje rast koreňového systému. Hnojivo je doplnené kombináciou mikroprvkov vo forme chelátov v EDTA forme.

Odporúčané prípady aplikácie prípravku PROVEO star:

Je určený pre všetky porasty kultúrnych plodín. Podporuje rast koreňového systému a urýchľuje metabolizmus rastlín. Pôsobí preventívne proti vzniku chloróz, katalyzuje príjem fosforu koreňom (dôležité pri prezimovaní), pomáha zapojiť porasty.

Prípravok možno použiť predovšetkým pre ošetrenie porastov náročných na výživu fosforom ako sú obilniny, olejniny, sója. PROVEO star zvyšuje odolnosť proti hubovým ochoreniam.

Jeho použitie odporúčame aj v jesennom období na podporu prezimovania, jesennom nástupe hubových ochorení a klimatického stresu, pri príznakoch nedostatku fosforu v mladých oziminách (fialovenie listov za chladného počasia).

Aktívne látky prípravku PROVEO star majú vysokú účinnosť aj pri aplikácii za nízkych teplôt.

Rozsah a spôsob použitia:

Prípravok je kvapalný koncentrát účinný ako listový postrek v aplikačnom množstve 0,3 – 0,5 l/ha (0,1-0,33% roztok) s 150 – 300 litrami vody. Postrek je možné opakovať v 14-21 dňových intervaloch.

Primárna výživa:
Dusík min. 1,0 hmot. %
Fosfor min. 2,5 hmot. % vyjadrený ako P2O5
Draslík min. 0,5 hmot. % vyjadrený ako K2O

Sekundárna výživa:
Síra min. 1,0 hmot. % síry vyjadrenej ako So3
Bór min. 0,5 hmot. %

Mikroživiny:
Železo min. 0,05 hmot. % Fe vo forme EDTA
Mangán min. 0,07 hmot. % vo forme EDTA
Zinok min. 0,07 hmot. % Cu vo forme EDTA
Molybdén min. 0,003 hmot. %

null

Balenie: 10l, 100l