Prípravok PhaNi stim má výnimočné postavenie v skupine prípravkov ENVI. Obsahuje vysoký podiel fosforu vo forme ľahko prijímanej povrchom listov. Podiel ostatných zložiek napríklad dusíka a draslíka je upravený tak, aby vyhovoval porastom náročným na príjem fosforu. Phani stim obsahuje účinnú zmes bakteriálnych biopolymérov POLYMIX, ktoré sú prekurzorom tvorby ATP (adeníntrifosfát). ATP je funkčným hráčom pri udržaní koncentračného gradientu v orgánoch rastlinnej mitochondrie. Koncentračný gradient iniciuje príjem molekúl fosforu a dusíka rastlinnou bunkou, čím dochádza k akcelerácii a udržania tempa rastu aj v klimaticky náročných obdobiach. Použitie prípravku PhaNi stim tak znamená priamu aplikáciu dôležitého fosforu na list a tiež sekundárne vyvoláva zvýšenie príjmu fosforu z pôdy. Z týchto dôvodov PhaNi stim odporúčame pre použitie v plodinách náročných na výživu fosforom a do porastov, nachádzajúcich sa v rastovej fáze náročnej na príjem fosforu.

Odporúčané prípady aplikácie prípravku PhaNi stim:

Obilniny – odporúčame nasadenie PhaNi stim najmä vo fáze od začiatku po koniec odnožovania, kedy má porast vysoké nároky na fosfor, súvisiace s vývojom a udržaním odnoží (vysoká produkcia nukleových kyselín).

Kukurica – pri optimálnych podmienkach od 4 listov. V tomto období kukurica predlžuje a intenzívne tvorí biomasu. Ak je v pôde dostatok prijateľného dusíka, neváhajme a pomôžme porastu s príjmom fosforu. Investícia má v takomto prípade vysokú návratnosť.

Cukrová repa – od 10 listu v prípade dostatku dusíka potrebuje fosfor na tvorbu buľvy a metabolitov v nej. Fosfor je v tomto období kľúčový pre maximalizáciu konečného výsledku.

Ovocie a zelenina – všeobecne dobre reagujú na fosfor a jeho zvýšený príjem preukázateľne zvyšuje výkon porastov na začiatku tvorby úrody (po odkvitnutí, tvorba koreňa).

Rozsah a spôsob použitia:

Phani stim je účinný ako listové hnojivo aplikované v množstve 1,5 – 3,0l /ha pri 200-300l vody na jeden hektár. Je kombinovateľné s pesticídmi a morforegulátormi.

Primárna výživa:
Dusík min. 5,0 hmot. %
Fosfor min. 18,0 hmot. % vyjadrený ako P2O5
Draslík min. 2,0 hmot. % vyjadrený ako K2O

Sekundárna výživa:
Síra min. 1,5 hmot. % síry vyjadrenej ako So3

Mikroživiny:
Bór min. 0,3 hmot. %
Železo min. 0,13 hmot. % Fe vo forme EDTA
Horčík min. 0,08 hmot. % vo forme EDTA
Meď min. 0,04 hmot. % Cu vo forme EDTA
Zinok min. 0,01 hmot. % Zn vo forme EDTA
Molybdén min. 0,003 hmot. %

null

Balenie: 10l, 100l