Prípravok je vysokokoncentrované viaczložkové listové hnojivo na báze prijateľného bóru doplnené o prírodný prekurzor ATP (adenozíntrifosfát) a mikroelementov v chelatizovanej podobe. Je uržené pre použitie do skorých porastov olejnín. Podporuje príjem fosforu a dusíka, tvorbu koreňového systému a zlepšuje odolnosť porastu voči klimatickému a biogénnemu stresu. Vysoký podiel bóru pomáha zabudovať živiny do štruktúry rastlinnej biomasy.

Prípravok je účinný ako listový postrek v odporúčanom aplikačnom množstve. Je miešateľný s všetkými prípravkami používanými pre ochranu, morforeguláciu a výživu rastlín .

Rozsah a spôsob použitia:

Repka je v počiatočných štádiách rastu extrémne náročná na dostatočný príjem fosforu a bóru. Po vyčerpaní zásob v semene a prechode na autotrofný príjem, rastlina reaguje na ich nedostatok blokáciou vývoja rastových špičiek koreňov a celkovou inhibíciou bunkového rastu. Aj za optimálnych výživových a vlahových podmienok je autotrofný príjem fosforu závislý od prítomnosti ATP. Dodaním prekurzora ATP na list uvoľníme príjem fosforu (nevyhnutný stavebný materiál nukleových kyselín – bunkového jadra) a súčasne dodáme bór (stabilizuje membrány, zvyšuje osmotický tlak).

Prípravok je účinný ako listový postrek v aplikačnom množstve 1,0 – 1,5 l / ha a 0,25 % – 0,75 % roztoku v TM s 200 – 400 l vody. Prípravok je možné kombinovať s fungicídmi s morforegulačným účinkom.

Výhody použitia prípravku:
  • rýchlo prijateľná účinná dávka bóru pre oziminy
  • podpora rastu koreňového systému uvoľnením príjmu fosforu prostredníctvom ATP a mikroprvkov
  • dobré prezimovanie, odolnosť pred vymrznutím a chorobami, rýchly štart porastu na jar
  • miešateľný s inými prípravkami na ochranu, morforeguláciu a výživu rastlín
Bór7,9 % (110 g/l)
Fosfor (P) ako P2O5 0,7 %
Draslík (K) ako K2O0,2 %
Síra ako So3 0,3 %
Mikroživiny:
Zinok (Zn) 240 mg/l
Mangán (Mn) 200 mg/l
Železo (Fe) 150 mg/l
Vlastnosti:
Reakcia pH: 8,0 až 9,0
null

Balenie: 10l, 100l