Envifol je pomocný prípravok – zmáčadlo. Používa sa ako prísada
do roztokov určených pre aplikáciu na list. Envifol zvyšuje priľnavosť (adhéziu), penetráciu a tým biologickú účinnosť pesticídov resp. kvapalných hnojív. Jedinečná kombinácia prírodne identických látok pozostáva zo zmesi metylesteru repky olejnej a zmáčadiel saponínového pôvodu. Táto zmes zabezpečuje integritu postrekovej kvapaliny na povrchu listu. Zloženie je rastlinnému materiálu biologicky vlastné a tým nespôsobuje stresové reakcie. Envifol je vo vode rozpustný, vysoko viskózny koncentrát. Vplyvom zníženia povrchového napätia kvapaliny vytvára na povrchu listu homogénnu štruktúru. Táto zabraňuje zošmyknutiu postrekovej kvapaliny po aplikácii. Vďaka zloženiu vytvára na liste ochrannú vrstvu, ktorá list chráni, napr. v období sucha.

Upozornenie:
  1. Na použitie roztokov sa vzťahujú bezpečnostné zásady použitia jednotlivých pesticídov.
  2. Je neprípustné navzájom miešať koncentrované zložky roztoku.
  3. Pripravený roztok je potrebné sa stáleho miešania neodkladne aplikovať.
  4. Zostatok postrekového roztoku musí byť po ukončení aplikácie zriedený v pomere 1:10 a aplikovaný na ošetrovanej parcele.
Odporúčané prípady aplikácie prípravku Envifol:

Dávkovanie a príprava postrekovej kvapaliny:

Určené množstvo pesticídu, resp. kvapalného hnojiva vlejte do nádrže postrekovača naplnenej polovičnou dávkou vody. Rozmiešajte a pridajte množstvo prípravku Envifol v koncentrácii 0,5 – 0,3 %, nádrž postrekovača. Optimálny dávka vody je 200 – 300 litrov/ha.

PlodinaPoužitie v kombináciiAplikačná dávka
Obilniny Pesticídy, listová výživa1-1,5 l/ha
Olejniny Pesticídy, listová výživa1-1,5 l/ha
KukuricaPesticídy, listová výživa1,5 - 2,0 l/ha
Cukrová repaPesticídy, listová výživa1-1,5 l/ha
Zemiaky Pesticídy, listová výživa1-1,5 l/ha
Ostatné plodinyPesticídy, listová výživa1-1,5 l/ha
null

Balenie: 10l, 100l