Prípravok ENVISEED je pomocný stimulačný prípravok určený ako súčasť moriacej kvapaliny. Svojím zložením zvyšuje klíčivosť rastlín, pôsobí stimulačne v skorých fázach rastu a tým dáva predpoklady vytvorenia mohutnejšieho koreňového systému. Obsahuje synergickú zmes organicky viazaného dusíka, mikroelementov v chelátovej forme ako aj rastline vlastných stimulačných látok. Pre zvýšenie efektivity pri moriacom procese je do prípravku ENVISEED zakomponovaná prírodná zmes látok znižujúca povrchové napätie, čo výrazným spôsobom ovplyvňuje schopnosť osiva absorbovať účinné látky na jeho povrchu.

Prípravok ENVISEED je povolený pre použitie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Prípravok ENVISEED obsahuje zmes mikroprvkov, humínových kyselín a stimulačných látok, ktoré podporujú nástup klíčenia a tvorbu koreňového systému. Vytvárajú sa tak predpoklady pre rýchlejšie zapojenie porastov a ich udržanie vo vysokej kondícii.

ENVISEED je účinný v kombinácii s moriacimi prípravkami v aplikačnom množstve podľa aplikačnej tabuľky. Je miešateľný so všetkými prípravkami používanými na morenie semien.

ENVISEED plní funkcie:
  • stimulácia biologických funkcií semien
  • dopĺňa výživovú bilanciu pri klíčení
  • podporuje tvorbu koreňového systému
  • vyrovnáva hodnoty klíčivosti

ENVISEED je vhodné aplikovať najmä pri predpoklade nevhodných klimatických podmienok (sucho, mokro, výkyvy počasia), ako aj pri sejbe do slabo vyživovaných a problematických pôd. Je taktiež vhodný aj pri bežnom prevádzkovom režime s cieľom stabilizovať porast v počiatočnom štádiu rastu, čím sa vytvárajú dobré východiskové podmienky pre ďalšie fázy rastu.

PlodinaTermín aplikácieKoncentračné pomery
Ozimné obilniny Morenie osiva2l / t + moriaci prípravok na 1t
Jarné obilniny Morenie osiva2l / t + moriaci prípravok na 1t
Repka olejnáMorenie osiva14l / t + moriaci prípravok na 1t
KukuricaMorenie osiva1,5l / t + moriaci prípravok na 1t
Dusík 4,00 %
Draslík ako K2O0,90 %
Bór 0,06 %
Meď 0,20 %
Železo0,30 %
Mangán0,20 %
Zinok0,02 %
null

Balenie: 10l, 100l