Prípravok KALCIFOL Mg je koncentrát prijateľného horčíka a vápnika. Je určený k použitiu pre postrek všetkých kultúrnych plodín. Používa sa najmä pri nedostatku vápnika a horčíka (liečenie príznakov chlorózy z nedostatku vápnika a horčíka), porastov na ťažkých, kyslých a podmočených pôdach.

Rozsah a spôsob použitia:

Dôležitá je aj aplikácia cca 14 dní pred zberom, zvyšuje odolnosť proti vzniku skladových chorôb plodov ovocia a zeleniny.

Prípravok je kvapalný koncentrát miešateľný s vodou v dávke 2-4 l/ha
do 150 – 300 litrov vody (0,6 – 2,6 % postrekový roztok). Pred aplikáciou prípravok dôkladne premiešajte a vyskúšajte miešateľnosť jednotlivých zložiek roztoku. Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Postrek je mož-né aplikovať v 10-21 dňových intervaloch.

Prípravok je možné kombinovať s herbicídmi, fungicídmi a insekticídmi
v spoločnom postreku.

Odporúčané prípady aplikácie prípravku KALCIFOL Mg:

Odporúčame použitie v ovocných sadoch (najmä u kôstkovín a jabloní) predovšetkým po odkvitnutí. Vo vinohradoch od fázy začiatok uzatvárania strapcov alebo pri prejavoch chlorózy. Najmä jariny (jarný jačmeň, jarná pšenica) ale aj repka, slnečnica, sója postihnuté chlorózou reagujú pozitívne na dávku prijateľného vápnika a horčíka. Priaznivý účinok dosahujeme pri použití v porastoch zeleru, karfiolu, rajčiakov, uhoriek. Kombinácia vápnika a horčíka v jednom postreku má priaznivý vplyv na pevnosť bunkových stien a priebeh fotosyntézy najmä v kritických fázach rastu pri zapojení porastu a počas období stresu zo sucha alebo nadbytku zrážok.

Primárna výživa:
Dusík (N) min. 6,5 hmot. %

Sekundárna výživa:
Horčík (MgO) min. 6,5 hmot. %
Vápnik (CaO) min. 3,5 hmot. %

Mikroživiny:
Železo (Fe) min. 0,06 hmot. % Fe vo forme EDTA
Reakcia pH 6,0 – 8,0

Obsah rizikových látok:
Obsah rizikových látok neprekačuje limity platné v Slovenskej republike.

null

Balenie: 10l, 100l