Prípravok ZINA P+K je účinným hnojivom určeným predovšetkým pre porasty kukurice, ale aj iných kultúrnych plodín vyžadujúcich suplementáciu zinkom, draslíkom a fosforom. Jeho jedinečné zloženie je v súlade s výživovými požiadavkami najmä porastov kukurice a v plnej miere podporuje rast počas celého vegetačného obdobia. Priaznivo ovplyvňuje bilanciu makro a mikro živín v tele rastliny. Kombinácia dusíka v amidickej forme, výborne rozpustného draslíka a fosforu vytvára predpoklad kvalitnej primárnej výživy rastliny. Prípravok obsahuje mikroživiny vo forme aminokyselinových ligandov, čím je zabezpečená ich vynikajúca biologická dostupnosť pre rastlinu.

Rozsah a spôsob použitia:

Prípravok je účinný ako listový postrek v aplikačnom množstve 1,0 – 3,0 l/ha najlepšie v 200 – 300 litroch vody.

Je miešateľný s pesticídmi používanými pre listovú aplikáciu.

Koncentračné pomery jednotlivých zložiek harmonizujú s možnosťami povrchu listov prijímať účinné zložky tak, aby si nekonkurovali a mali vysokú mieru afinity k biologickým procesom prebiehajúcim v rastline.

Pomáha rastline prekonať výživovo kritické štádiá vývoja. Podstatne zlepšuje bilanciu predovšetkým Zn, ale aj P, K. Aplikácia prípravku ZINA P+K zvyšuje objemové a kvalitatívne parametre úrody ako aj zdravotný stav porastov.

Primárna výživa:
Dusík min. 6,2 hmot. %
Fosfor min. 3,7 hmot. % vyjadrený ako P2O5
Draslík min. 6,7 hmot. % vyjadrený ako K2O
Draslík min. 0,02 hmot. % vo forme extrahovaného humátu draselného

Sekundárna výživa:
Bór min. 0,5 hmot. %

Mikroživiny:
Vápnik min. 0,06 hmot. % Ca vo forme chelátu EDTA
Meď min. 0,05 hmot. % Cu vo forme chelátu IDHA
Železo min. 0,04 hmot. % Fe forme chelátu IDHA
Mangán min. 0,06 hmot. % Mn vo forme chelátu IDHA
Zinok min. 0,55 hmot. % Zn vo forme chelátu IDHA

null

Balenie: 10l, 100l